Kontakt
Strážna služba
P C O
Technická služba
súkromná bezpečnostná služba

súkromná bezpečnostná služba bratislavaSme súkromná bezpečnostná služba pôsobiaca na úseku ochrany osôb a majetku. Základné piliere a samotné riadenie našej spoločnosti tvoria osoby s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v ozbrojených zložkách Slovenskej Republiky a SBS.

Príslušné právne a odborné  vzdelanie v oblasti bezpečnosti a naše bohaté skúsenosti transformujeme na priamy výkon. Podstatný dôraz kladieme na kvalitnú selekciu  pracovníkov . Priebežne odborné  vzdelávanie ,taktická a športová príprava  našich pracovníkov, posúva charakter našej spoločnosti o kúsok vyššie ako je verejná mienka.         

Neustálym modelovaním našich služieb pre zákazníka, sa snažíme  vytvárať prostredníctvom otvorenej komunikácie ,bezproblémové  riešenia a transparentné znižovanie bezpečnostných rizík. Závažnosť a latentné príznaky vznikajúceho či jestvujúceho bezpečnostného   rizika neskrývame pod preventívny  výkon služby. Riešenia a alternatívy  hľadáme bezodkladne  aj v spolupráci s kompetentnými v konkrétnej spoločnosti vzájomnou komunikáciou.

Sme presvedčený, že naša spoločnosť je na správnej ceste, kde  v cieli stojí vzájomná spokojnosť.

Naši pracovníci:

Vyberáme vhodných ľudí podľa potreby a požiadavky objednávateľa. Podľa náročnosti požadovaného výkonu aby bol vždy viac ako 100% .. Spoľahlivý a korektný prístup k vykonávanej činnosti.

Súkromná bezpečnostná služba
osôb a majetku bratislava
súkromná bezpečnostná služba

Copyright © 2015 kgvsecurity.sk. Všetky práva vyhradené.

K.G.V. Security, s. r. o.
Nám. hraničiarov 19
851 03 Bratislava

Telefón: +421 910 608 060

E-mail: kgv@kgvsecurity.sk
Web: kgvsecurity.sk

V spolupráci s našimi partnermi alebo vysunutými pracoviskami či pracovníkmi vieme pokryť celé územie SR

Dokumenty